Pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG)

Pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG)

Het PDG-traject is vooral interessant voor zij-instromers die onderwijs willen verzorgen bij mbo-opleidingen waarvoor geen specifieke lerarenopleidingen bestaan. Als het bevoegd gezag van de mbo-school waar je aan de slag gaat vindt dat je vakinhoudelijk bekwaam bent, en vindt dat je geschikt bent om les te geven, dan kun je een PDG-traject volgen aan een hogeschool. Het PDG-traject is een scholingstraject op bachelorniveau in pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden. Met een PDG kun je lesgeven in het mbo, maar niet in andere onderwijssectoren. Het traject duurt in de praktijk meestal tussen de 10 en 18 maanden. Voor scholen die zij-instromers aannemen, is een zij-instroomsubsidie beschikbaar voor de kosten voor studie en begeleiding.