Hoe word je mbo-docent?

Hoe word je mbo-docent?

Om les te geven in het mbo moet je beschikken over een eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid (of een daaraan gelijkstaande opleiding). Met een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs mag je in principe ook lesgeven in het mbo. In het mbo bestaan echter geen wettelijk voorgeschreven bevoegdheden per vak; het bevoegd gezag van de mbo-school bepaalt of iemand vakinhoudelijk bekwaam is voor het vak dat hij of zij wil geven.

Pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG)

Je kunt ook lesgeven in het mbo als je beschikt over een pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG) in combinatie met een geschiktheidsverklaring van het bevoegd gezag van de school. Links in het menu, onder het kopje Pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG), vind je hierover meer informatie.