Handige links

Handige links

Het Onderwijsloket
Dit is hét online platform met alle informatie over werken in het onderwijs. Overweeg je een carrière in het onderwijs? Of wil je binnen het onderwijs de overstap maken naar een andere sector? Het Onderwijsloket beantwoordt al je vragen.
Naar het Onderwijsloket 

Checklist word leraar
De ‘Checklist word leraar’op de site www.werkeninhetonderwijs.nl van de Rijksoverheid laat zien wat er nodig is om docent in het mbo te worden. 
Naar de checklist

Op de website www.wordleraarinhetvo.nl (ook van toepassing op het mbo) is specifieke informatie te vinden over soorten onderwijs, bevoegdheden, lerarenopleidingen en hun open dagen of informatiebijeenkomsten, contactpunten in de regio’s, vacatures, vergoedingen en salaris. 
Naar de website

Opleiding onderwijsassistent
Ook als onderwijsassistent of gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je een bijdrage leveren aan het mbo. Zie KiesMBO.nl voor het volledige aanbod van mbo-opleidingen.
Naar KiesMBO.nl

Arbeidsvoorwaarden
De (financiële) arbeidsvoorwaarden voor docenten en instructeurs in het mbo zijn geregeld in de cao mbo. De cao is te vinden op de site van de MBO Raad, die de belangen van alle mbo-scholen behartigt.
Naar de cao
 
Beroepsbeeld
Beroepsbeeld mbo-docent geeft meer informatie over het beroep en ontwikkelmogelijkheden binnen het beroep van mbo-docent.
Naar beroepsbeeld
 
Opleidingsroutes
Bekijk hier infographics over opleidingsroutes: