Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • je/jij/gebruiker: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle op de website aanwezige inhoud
Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's binnen het domein www.ditismbo.nl. Door het domein te gebruiken stem je in met deze algemene voorwaarden.
 
1 Eigenaar
1.1 Daar waar de content door de eigenaar is samengesteld, is dit met de grootst mogelijke zorg gedaan. Doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

1.2 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content geplaatst door de gebruikers van www.ditismbo.nl of op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 
2 Intellectueel eigendom
2.1 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

2.2. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

2.3. Er worden veel verschillende besturingsprogramma's, browsers en software in combinatie met verschillende settings gebruikt om deze website te bezoeken. Uiteraard probeert de eigenaar ervoor te zorgen dat de website optimaal functioneert, echter, hij kan dit niet garanderen voor iedere afzonderlijke gebruiker. De eigenaar biedt bij voorbaat zijn excuses aan voor het eventuele ongemak.
 
3 Gebruiker
3.1 Gebruikers van www.ditismbo.nl zijn als enige verantwoordelijk voor alle gebruik van de website, het beschikbaarstellen van bestanden, gegevens en/of materialen en het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

3.2 Door bestanden, gegevens en/of materialen te uploaden beloof je dat:

(a) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van iemand anders (waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten). Of dat er geen toestemming of licentie nodig is van jou of iemand anders voor het gebruik van de bestanden op de website;

(b) Dit is mbo niet verplicht is enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook voor het tonen van de bestanden.

4 Verboden content
4.1 Het uitsluitend aan www.ditismbo.nl om te bepalen welke content wel of niet is toegestaan.

4.2 Content die in ieder geval niet toegestaan is:

(a) Content die discriminerend is m.b.t. uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;

(b) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van anderen;

(c) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

(d) Content die gewelddadig of pornografisch is of een link bevat naar dergelijk materiaal.

(e) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden getoond of opgevraagd. Of het tonen van gegevens van iemand anders, zonder dat hier toestemming voor is gevraagd.

(f) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;

(g) Content waarmee commerciƫle activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;

(h) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van iemand anders zonder dat hiervoor toestemming is gevraagd.
 
Stopzetten en beschikbaarheid diensten
Dit is mbo mag te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg je activiteiten beperken, tijdelijk blokkeren of helemaal buiten gebruik stellen, je account tijdelijk of blijvend stopzetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen.