Soorten scholen

Soorten scholen

Het mbo kent verschillende soorten scholen. Roc's bieden een breed pakket aan, aoc's richten zich op de agrarische sector en vakscholen hebben zich gespecialiseerd.

  • Roc’s, of regionale opleidingencentra bieden een breed pakket van opleidingen in verschillende sectoren aan, vaak ook op verschillende locaties.
  • Aoc’s, of agrarische opleidingscentra verzorgen opleidingen op het gebied van voeding, natuur en milieu. Ze worden ook wel ‘groene opleidingen’ genoemd.
  • Vakscholen tenslotte richten zich op opleidingen voor één beroepenveld binnen één sector, zoals de scheepvaart of de grafische- en designsector.

Publiek en particulier

Een mbo-opleiding kan worden aangeboden door publieke en door particuliere scholen. De publieke scholen worden door de overheid betaald. De particuliere scholen worden door bedrijven of studenten betaald. De kosten voor studenten kunnen daardoor hoger zijn.