Leerwegen

Leerwegen

In het mbo kun je je opleiding in twee verschillende leerwegen doen; twee manieren om hetzelfde diploma te halen. Je kiest dus niet alleen een opleiding. Je kiest ook welke leerweg het beste bij jou past.

Bol

Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Als je een bol-opleiding volgt, ga je de hele week naar school en loop je af en toe stage. Soms is dat 1 dag in de week, soms is dat een aantal weken of maanden achter elkaar.

Bbl

Bbl betekent beroepsbegeleidende leerweg. Bij een bbl opleiding werk je vanaf de eerste dag bij een bedrijf of instelling. Je hebt dan een leerbaan en verdient geld. Meestal ga je daarnaast 1 dag in de week naar school om de theorie te leren. Als je voor een bbl-opleiding kiest, moet je wel een arbeidsovereenkomst met een werkgever hebben.