maandag 23 mei 2022

Onderwijsteam van het jaar komt van ROC van Amsterdam

Niet als individuele mentor, maar als heel team het mentoraat oppakken en vol inzetten op ouderbetrokkenheid. Dat doet het team helpende zorg en welzijn, niveau 2 van ROC van Amsterdam sinds een jaar. Het bleef niet onopgemerkt. Minister Dijkgraaf overhandigde op het Dit is mbo Ambassadeursgala dit team de award van BVMBO en AOb voor ‘Onderwijsteam van het jaar’!

In Apeldoorn kreeg het negenkoppige team van docent omgangskunde Nabila Akachar op 16 mei 2022 van onderwijsminister Robert Dijkgraaf de award uitgereikt tijdens het Dit is mbo Ambassadeursgala. Akachar lacht en zegt: “En de realiteit is dat we allemaal de ochtend erna gewoon weer voor de klas stonden om de studenten te bedienen. Donderdag krijgen we nog een feestje.”
Trots is Akachar zeker. “Twee collega’s hadden ons team los van elkaar opgegeven voor het team van het jaar. Eerst dacht ik nog, moeten we dat wel doen of niet? Docenten zijn bescheiden wezens, gaan we onszelf in de spotlights zetten?”

Bijzonder
Dat hebben ze gedaan en uit 65 inzendingen kwam het team bij de laatste tien inzendingen en werden ze uiteindelijk de winnaar. “Je staat er niet bij stil, maar wat we doen is dus wel heel bijzonder.” Op haar opleiding zijn ze namelijk sinds een jaar begonnen met een team-mentoraat en ouderbetrokkenheid. In beide teams zitten docenten zorg en welzijn die aan verschillende klassen lesgeven. “Het bijzondere is dat we het mentoraat als team oppakken en er niet meer één aangewezen persoon is. Voor de student is er wel één aanspreekpunt, maar voor ons als docenten is het idee dat je als mentor alles zelf moet doen, weggevallen.”

Onderwijs voor iedereen
Studenten die te maken hebben met lastige problematiek, bijvoorbeeld geestelijke problemen, ziekte, armoede of dakloos zijn, komen voorbij op de opleiding. Het team-mentoraat zit één keer per week een uur om te bespreken hoe ze moeilijke casussen moeten aanpakken. “Ieder vanuit zijn eigen expertise”, zegt Akachar. Ze had laatst een student met twee vormen van epilepsie en nodigde daarom een deskundige op dit thema uit. “Ons uitgangspunt is altijd onderwijs is voor iedereen.” Er kwam een plan en het team kwam op één lijn hoe om te gaan met deze student en ze deden kennis op. Daardoor kon de student in het reguliere onderwijs blijven.

Tijd
Wat volgens Akachar het meest belangrijk is: de tijd die ze krijgen voor kwaliteitszorg. “Er is ruimte hiervoor gemaakt door onze leidinggevende.” Dat is vaak waar teams mee worstelen. Ook voelen ze in het team de veiligheid om kritisch te kunnen zijn op elkaar of juist aanvullingen te geven. “We zijn een hecht team, we nemen elkaars expertise serieus en er is geen vergadering waar we niet lachen.”
‘We zijn een hecht team, we nemen elkaars expertise serieus en er is geen vergadering waar we niet lachen’

Naast het mentoraat is een ander speerpunt de ouderbetrokkenheid. “We proberen ouders er vaak snel bij te betrekken, zeker als het om studenten gaat waar we een plan voor opstellen.” Eigenlijk begint dat al bij de voorlichtingsdag als een student zich inschrijft. De ouders en student mogen dan langskomen en het team genereert dan al informatie over eventuele bijzonderheden. “Vervolgens krijgen ouders een welkomstbrief, in meerdere talen beschikbaar, over de contactmomenten. Dat is inclusiviteit en laten zien: ik houd rekening met je”, zegt Akachar.

Dit artikel is overgenomen van AOb.nl. Lees hier het hele artikel.