maandag 4 december 2023

#mboinvloed: ‘Praat mét jongeren over jongeren’

Miray Özügüzel (19), derdejaars student juridische en administratieve dienstverlening aan Curio, is sinds juli 2023 voorzitter van JOBmbo. Een jaar lang zet ze zich met haar medebestuursleden en andere belangenorganisaties in voor jongeren in het algemeen en mbo-studenten in het bijzonder. “Ik wil zaadjes planten voor het volgende bestuur.”

Leestijd: 5 minuten

“Nadat ik vanuit Turkije naar Nederland was verhuisd, wilde ik zo snel mogelijk de taal leren, dus ging ik na school bijna elke dag naar de bieb. Ik las van alles, maar vooral over het Romeinse Rijk, de grote oorlogen, het oplossen van conflicten en over wetten. Dat taal in wetgeving, soms hele kleine woordjes, zoveel effect kon hebben op burgerlevens vond ik super interessant. Toen ik ouder werd, kreeg ik interesse voor medezeggenschap en politiek. Geschiedenis en maatschappijleer waren op de middelbare school mijn favoriete vakken, op het mbo kwam daar burgerschap bij.”

Energie inzetten
“Tijdens die burgerschapslessen viel het mijn docent op dat ik graag en vaak debatteerde. Hij tipte me om me aan te melden voor de studentenraad, als plek om mijn energie optimaal te gebruiken en in te zetten. Dat klonk goed, dus heb ik het gedaan. Ik vond en vind het fascinerend om tijdens discussies te merken hoe iemands opvoeding, interesses of kennis het omgaan met thema’s soms beïnvloedt. Ook ik ben gevormd door mijn omgeving en ervaringen. Ik kan bijvoorbeeld met veel verschillende mensen opschieten, ook al ben ik het compleet niet met ze eens. Hierdoor heb ik ook minder moeite om beslissingen te nemen door het sluiten van compromissen.”

Soort lijm
“Ik wist dat JOBmbo elke maand een themaoverleg organiseerde. Op een gegeven moment stond het onderwerp studentenwelzijn op het programma. Daar wilde ik graag bij zijn. Ik voelde me meteen thuis bij de club. De sfeer was goed, er werd echt naar elkaar geluisterd. Wat me bovendien aantrok in JOBmbo is dat het als enige organisatie specifiek opkomt voor de belangen van alle mbo-studenten in Nederland. Jelmer deed het geweldig als voorzitter, vond ik. Toen hij stopte, wilde ik hem graag opvolgen. Ik solliciteerde en werd aangenomen. Ik was superblij. Als voorzitter van JOBmbo ben je een soort ‘lijm’ tussen de bestuursleden, de organisatie en de achterban. Die rol past mij wel.”

Gratis juridisch advies
“Sinds mijn aantreden hebben we als JOBmbo-bestuur al wat successen geboekt. Zo werken we samen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) dat eerder alleen hbo- en wo-studenten gratis juridisch advies gaf. Nu kunnen ook mbo-studenten er terecht. Verder hebben we met het ‘Jonge Geluid’, een samenwerkingsverband van de acht grootste jongerenbelangenorganisaties in het land, een politiek manifest geschreven. Hierin staan 11 punten, waaronder het geven van een sterke en gelijkwaardige positie aan mbo-studenten in de samenleving. Nu is het vaak zo dat als je zegt dat je mbo doet, mensen je vragen of je daarna gaat ‘studeren’ op het hbo. Alsof het mbo geen échte opleiding is. Dat misverstand willen we eens en vooral altijd de wereld uit helpen.”

Op papier
“Voor de uitwerking van het manifest praten we met veel verschillende organisaties, waaronder politieke partijen. Namens JOBmbo ben ik dus geregeld in ‘Den Haag’ om onze boodschap verder uit te dragen. Wat ik daarvan heb geleerd is dat als iets niet op papier staat, het hoogstwaarschijnlijk ook niet gaat gebeuren. Willen we als jongeren onze stem écht laten horen, dan moeten we helder aangeven wat we willen en hoe we het willen. Anders blijf je praten en hangen in mooie woorden. Politiek lijkt een ver-van-je-bed-show, maar het schrijven van een motie of een brief aan een Kamerlid zet zaken in beweging. Je hoeft dus echt niet in de Tweede Kamer te zitten om zaken te veranderen.”

Zaadjes planten
“Dit besef sterkt me mede in de gedachte dat jongeren moeten meedoen, straks aan de formatietafel, in aanloop naar de vorming van het nieuwe kabinet. Want dat is ook ons doel als JOBmbo: praat mét jongeren als er over ze wordt gepraat. Gebeurt dit niet, dan moet er op ‘hoog niveau’ een belletje gaan rinkelen dat er iets niet klopt. Aan mij de taak om dit geluid verder te brengen. Mensen vragen me soms wat ik hoop te bereiken tijdens mijn bestuursperiode. Dan zeg ik dat ik zaadjes wil planten voor onze opvolgers, want een jaar is niet zo lang. Lukt het mij -met mijn medebestuursleden- om wat neer te zetten waar een volgend bestuur op verder kan bouwen, dan heb ik iets goeds gedaan.”

‘Toffe beleidsmedewerkers’
Tijdens het interview had Miray het verschillende keren over de toffe JOBmbo-beleidsmedewerkers die een belangrijke rol achter de schermen vervullen. Ze zou het leuk vinden om daar in het artikel iets over te lezen. Hierbij dus.
#mboinvloed: ‘Praat mét jongeren over jongeren’