donderdag 11 maart 2021

‘We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor iedere student’

“Verbeteren betekent veranderen.” Deze uitspraak van Winston Churchill kun je leggen op het onderwijsteam van de opleiding Apothekersassistent van ROC Nijmegen. Zij pasten hun manier van lesgeven aan op hun studenten. Het resultaat: tevreden studenten en een hecht team aldus opleidingscoördinator en teamleider Lotte Tunnissen.

Leestijd: 4 minuten

Hoe kunnen we de opleiding beroepsspecifieker maken en aantrekkelijker voor onze studenten? Dat was de centrale vraag waarmee de vier docenten apothekersassistent, de docent pedagogiek en omgangskunde, de twee docenten burgerschap, de onderwijsinstructeur en opleidingscoördinator en teamleider Lotte Tunnissen twee jaar geleden aan de slag gingen. De groep studenten die kiest voor de opleiding Apothekersassistent veranderde in veelal volwassen studenten die vaak vanuit een andere opleiding of beroep instromen. “We krijgen weinig studenten die direct na het voortgezet onderwijs instromen. Ook hebben we relatief veel anderstalige studenten en moeders met jonge kinderen. Hierdoor moesten we flexibeler worden met ons lesprogramma,” zegt Lotte.

Frisse blik
Een belangrijke verandering die is ingevoerd is de betrokkenheid van studenten bij het curriculum. Zij mogen meedenken over de inhoud. “De frisse blik van studenten helpt ons het onderwijs te verbeteren. We nemen de studenten serieus en proberen te voldoen aan hun behoeftes.”

In plaats van een mentor voor de hele klas heeft iedere student een eigen coach. In de teamvergadering brengen de coaches de eventuele vragen en opmerkingen in van studenten. “We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor iedere student. Ieder teamlid weet hoe het met iedere student gaat,” legt Lotte uit. Het resultaat is dat iedere student zich veilig voelt en dat elke docent makkelijk benaderbaar is. “Je hoeft niet in je eentje uit te zoeken wat er aan de hand is met een student. We helpen elkaar verder en kunnen snel ingrijpen als er iets aan de hand is.”

Ieder lesblok ander thema
Het onderwijsteam werkt vanuit een thematisch curriculum waar in ieder lesblok een thema centraal staat. Zoals bijvoorbeeld brein en beweging. “Daaronder hangen we vakken als anatomie, geneesmiddelenkennis, balietraining en communicatie. Het thema proberen we ook zoveel mogelijk te koppelen aan de vakken Nederlands, Engels en (farmaceutisch) rekenen en in de lessen NT-2. De docenten van deze mbo-brede vakken zijn verdeeld over meerdere onderwijsteams en vallen daardoor niet ons team. Ze zitten letterlijk naast ons, dus de lijnen zijn kort.”

Autonomie
Het grootste voordeel van teamgericht werken vindt Lotte dat er leerjaaroverstijgend gewerkt wordt en dat er ruimte is gekomen voor maatwerk en flexibiliteit. “Tegelijkertijd stimuleren we de autonomie van studenten door hen zelf verantwoordelijk te maken voor hun opleidingstraject. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen of ze een vak één of twee keer per week willen volgen. Met andere woorden: hoe snel ze de opleiding willen afronden. In deze coronatijd is het fijn dat studenten de mogelijkheden hebben om langer over de opleiding te doen. En dat kan omdat de basis goed is.”

In aanloop naar de ontknoping van de verkiezing van het Onderwijsteam van het Jaar 2021 tijdens het Ambassadeursgala op 17 mei 2021, belicht Dit is mbo de drie teams die de finale in 2019 behaalden. Het onderwijsteam van de opleiding Apothekersassistent van ROC Nijmegen won deze eerste competitie van initiatiefnemers BVMBO en AOb Het aanmelden van teams kan nog tot en met 19 maart.