woensdag 10 juni 2020

Van crisis naar kans: technologie en zorg steeds meer verenigd

Docente Solange Sommeling van Noorderpoort is een ondernemend type dat graag kansen benut om de samenleving te veranderen. De kruisbestuiving tussen zorg en technologie biedt zo’n kans. De coronacrisis maakt deze combinatie nog belangrijker.
 
Leestijd: 5 minuten
 
“Veel studenten en medewerkers in de zorg, en ook zorgmedewerkers, zijn een beetje bang voor het toepassen van techniek in de zorg. Ze zien daarbij over het hoofd dat technologie het menselijke aspect van de zorg nooit kan overnemen. Technologie is een aanvulling op de zorg die verzorgenden en verpleegkundigen bieden”, zegt Solange Sommeling.
 
Zelfredzaamheid
Zorginnovaties en Technologie is het keuzedeel dat ze geeft op Noorderpoort. Daarin leert Solange studenten onder meer hoe zij met behulp van technologie mensen zelfredzamer kunnen maken. Daarnaast is Solange samen met een collega verantwoordelijk voor ZorgThuis: een grootschalig project met 25 partners bestaande uit onder andere gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen en Drenthe. Het doel van ZorgThuis is studenten, professionals en burgers voor te bereiden op de technologische veranderingen in de zorg. “Mensen worden steeds ouder. Ze blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Dat stimuleert de overheid ook. Om deze mensen zelfredzaam te houden en dat ook te stimuleren, biedt technologie veel mogelijkheden”, legt Solange uit.
 
Tablet
De coronacrisis heeft de kruisbestuiving tussen zorg en technologie nog belangrijker gemaakt en daardoor het vak Zorginnovaties en Technologie urgenter. Solange noemt als voorbeeld ouderen die beeldbellen. “Beeldbellen vraagt 21e-eeuwse vaardigheden van studenten en ook een andere visie op het verlenen van zorg door zorgmedewerkers. Daar hoort tegenwoordig ook de tablet bij.” Studenten van de opleiding verpleegkunde, maatschappelijke zorg en verzorgende IG kregen daarom van haar de opdracht om een stappenplan te ontwikkelen voor hun opa of oma om hen beeldbellen te leren via een tablet of mobiele telefoon. “Studenten leren op deze manier een stukje empowerment over te brengen.”
 
Toekomst
Naast haar baan als docent volgt Solange een master Healthy Ageing Professional waarin ook de combinatie van zorg en technologie samenkomt. “Ik heb geen technische achtergrond, maar deze combinatie is de toekomst.” Voor haar onderzoek leidt ze drie pilots waarin studenten verpleegkunde en studenten technicus engineering en ICT van Noorderpoort samen werken aan innovatieve oplossingen die het werk in de zorg ondersteunen. “Om tot oplossingen te kunnen komen, delen de verpleegkundigen met de technici welke medische en verpleegkundige handelingen ze verrichten bij patiënten. Andersom leggen de technici aan de verpleegkundigen uit welke mogelijkheden techniek biedt. De studenten werken daarnaast samen met echte opdrachtgevers aan realistische praktijkproblemen. Zo leren ze elkaars vakgebied kennen en zien de studenten dat zorg en technologie elkaar versterken.”
 

Van crisis naar kans: technologie en zorg steeds meer verenigd