dinsdag 17 december 2019

Ton Heerts verlaat vol trots de MBO Raad: ‘Beroepsonderwijs staat er goed voor en steeds meer mensen zien het'

Ton Heerts neemt afscheid van de MBO Raad, maar niet van het mbo. Als burgemeester van Apeldoorn blijft hij natuurlijk positief over het megabelangrijke beroepsonderwijs. Dit is mbo sprak met de scheidend voorzitter van de belangenbehartiger van de mbo-scholen van Nederland. Over zijn werkbezoeken aan studenten en docenten op scholen, het belang van gelijke kansen en de trots van het diploma.

Waarom vindt u Dit is mbo belangrijk?

“Het belang van Dit is mbo is erg groot om het beroepsonderwijs te laten zien aan ouders, jongeren, bedrijven, overheden, docenten die er werken en willen werken en iedereen die er over wil horen en zien. Het is ook niet voor niets dat we Dit is mbo samen met bijvoorbeeld SBB, Skills Netherlands, het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en docentenorganisaties uitdragen. Het mbo staat midden in de maatschappij en dat laten we zien met mooie verhalen. We zijn de enige onderwijssoort die nationale icoonmomenten heeft gecreëerd door onder andere de landelijke opening, het mooi maken van politici tijdens Prinsjesdag en het Ambassadeursgala. Degene die niet voelt dat het mbo de ruggengraat is van onze samenleving, komt bij wijze van spreken op de lijst af te snijden van gas, water en licht.”

Hoeveel bestuurders, politici en directeuren in het bedrijfsleven hebben een mbo-achtergrond?

“Mbo’ers staan middenin de samenleving en dus kan niemand daar omheen. In het bedrijfsleven zijn er heel erg veel mensen aan de top met zelf een achtergrond in het beroepsonderwijs, vergis je daar niet in. En ook in de politiek kom je genoeg mensen tegen die op een manier met mbo’ers in aanraking komen. Een goed voorbeeld is Kamerlid Bart Smals die als apotheker dagelijks werkt met o.a. apothekersassistenten en dus die kant van het mbo heel goed kent. Die ervaring helpt hem in zijn werk.”

Hoe mbo bent u zelf?

“Ik ben zelf begonnen bij de beroepsmarechaussee. Daarna heb ik de opleiding tot officier speciale diensten bij de Koninklijke Landmacht gevolgd en heb doorgeleerd met diverse cursussen en de vakbondskaderschool. Zo ben ik bestuurder en politicus geworden maar ik heb absoluut affiniteit met het werk. We moeten trouwens niet doen alsof er in de academische wereld niet gewerkt wordt, ook dat zijn vakmensen natuurlijk. Al vind ik wel dat er in Nederland te veel de nadruk wordt gelegd op theorie en de verdere ontwikkeling naar een volledige diensteneconomie. We dachten daar wel alleen ons geld mee te kunnen verdienen. Dat is een misvatting. De maakindustrie is aan het terugkomen. Dat zie je ook in het regeerakkoord van het Kabinet waarin vakmensen, techniek en ambacht een belangrijke plaats innemen.”

Welke belangrijke boodschappen heeft u van studenten en docenten meegekregen tijdens de werkbezoeken op scholen?

“Tijdens bezoeken aan scholen probeer ik met zoveel mogelijk mensen te spreken; studenten en docenten, maar ook medewerkers en bestuurders. Ik check bij zulke bezoeken of wat je afspreekt met elkaar ook werkt en uitgevoerd wordt. Maar ik kom vooral om op te halen en te luisteren en wat ik ophaal deel ik allemaal weer met de mensen met wie ik werk bij de MBO Raad, maar ook SBB, het ministerie van Onderwijs het ministerie van Sociale Zaken, Skills Netherlands gemeentes en zo verder. Die weten dat een plek te geven.”

Hoe staat het met de kansengelijkheid van jongeren in het mbo, nu je hoort dat de kansenongelijkheid steeds meer toeneemt in Nederland?

Als de achterstand eenmaal is ingeslagen is het lastig die in te lopen. We kunnen kansenongelijkheid alleen maar met kracht bestrijden door naast algemeen vormend en wetenschappelijk onderwijs voor heel goed beroepsonderwijs te zorgen. Wat mij betreft wordt alles uit de kast gehaald om jonge mensen tot hun 27e te laten leren zodat, als het even kan, niemand zonder diploma de arbeidsmarkt opgaat. En iemand die alles uit de kast haalt om een praktijk- of mbo-verklaring te bemachtigen is even goed een topper. Het gaat om je 'drive' en dat is net zo belangrijk als enkel het papiertje. En haal je door bijzondere omstandigheden later je diploma mag je er net zo trots op zijn. Dat is iets wat mij misschien nog wel het meeste bijblijft aan mijn voorzitterschap bij de MBO Raad. De trots van de mensen als ze een diploma behalen. Een studente die met trots vertelt aan mij dat ze al snel tijdens haar stage de sleutel kreeg om zelf de winkel af te sluiten. Dat ze dat vertrouwen heeft gekregen en dat ook uitstraalt. Voor iedereen is dat anders.“

Ton Heerts wordt 18 december beëdigd als burgemeester van Apeldoorn.


Ton Heerts verlaat vol trots de MBO Raad: ‘Beroepsonderwijs staat er goed voor en steeds meer mensen zien het'