maandag 16 december 2019

Maak gebruik van je stem als mbo-student

De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) bestaat dit jaar 20 jaar. De JOB? Wat is dat? Jurgen van der Hel is sinds juni 2019 voorzitter. Hij legt uit wat de JOB voor mbo-studenten doet én hoe belangrijk een studentenraad is. “Als je iets wilt veranderen op je school, dan is de studentenraad de place to be.”

“De JOB behartigt de belangen van mbo-studenten en lost problemen op voordat er problemen zijn. Het is vervelend dat niet meteen zichtbaar is wat wij precies doen,” zegt Jurgen van der Hel (21) er direct bij. De JOB mag dan wel aan tafel zitten bij politiek Den Haag om te praten over datgene waar mbo-studenten tegenaan lopen, maar leveren die gesprekken wat op?

“Jazeker,” zegt Jurgen. “De JOB heeft in de afgelopen 20 jaar een paar belangrijke mijlpalen neergezet voor mbo-studenten.” Hij somt een aantal hoogtepunten op:
• Mbo-scholen hebben een studentenraad zodat mbo-studenten op hun school kunnen meepraten over de kwaliteit van het onderwijs.
• Mede door de JOB praten we niet meer over deelnemers, maar over studenten. Dat is bij wet vastgelegd.
• Mbo-studenten die jonger zijn dan 18 jaar hebben nu ook een OV-jaarkaart.

Ongebruikte leermiddelen
En natuurlijk de JOB-monitor: de best ingevulde enquête van heel Europa. Om de twee jaar vraagt de JOB aan studenten hoe zij denken over de kwaliteit van het onderwijs op hun school, hoe het staat met de sfeer en veiligheid op hun school en of ze tevreden zijn over de stagebegeleiding en de begeleiding van docenten. In 2018 vulden maar liefst 265.000 (55%) mbo-studenten de monitor in! Het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad kijken naar de resultaten en maken daar beleid op. Zo kwam uit de JOB-monitor dat studenten op sommige scholen leermiddelen moeten aanschaffen die ze vervolgens niet gebruiken.

“Ongebruikte leermiddelen kwamen ter sprake in de Tweede Kamer tijdens het Onderwijsdebat afgelopen november. Daar gaan wij dan over in gesprek met de MBO Raad, die de belangen van de scholen behartigen en het ministerie van Onderwijs hoe dat opgelost kan worden,” zegt Jurgen. Hij is net terug van de JOB-tour. Samen met zijn medebestuursleden gaat hij mbo-scholen langs om studenten te attenderen op de JOB en op de studentenraad van hun eigen school. “Studenten kunnen binnen hun eigen school hun stem laten horen via de studentenraad. Nog te weinig studenten maken daar gebruik van. Dat vind ik jammer. Als je iets wilt veranderen op je school, dan is de studentenraad de place to be. De JOB ondersteunt studentenraden daarbij.”

Mening geven
Samen met zijn medebestuursleden zit Jurgen regelmatig aan tafel met minister Van Engelshoven van Onderwijs, de MBO Raad of het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) waarin de JOB ook zit, om te praten over de positie van jongeren en mbo-studenten. De JOB zit ook in Coalitie-Y die is opgericht vanuit diverse jongerenorganisaties om de positie van jongeren in Nederland te verbeteren. “We willen onder andere de prestatiedruk voor jongeren verminderen, het leenstelsel aanpassen en geen flexibele contracten meer. Dat zijn allemaal zaken waar mbo-studenten mee te maken kunnen krijgen en die ons hard raken. Als we ons niet laat horen, verandert er ook niks.”

Heb je vragen over medezeggenschap op jouw school of andere vragen aan de JOB? Dan vind je hier de contactgegevens.

Het bestuur van de JOB bestaat uit vijf mbo-studenten die allemaal één bestuursjaar in functie zijn. Heb je belangstelling voor een bestuurlijke functie bij de JOB? Dan kun je hier solliciteren voor het bestuursjaar 2020-2021.Maak gebruik van je stem als mbo-student