vrijdag 7 september 2018

“Studenten leren mij anders naar dingen kijken”

Lisa Jansma werkt drie jaar in het middelbaar beroepsonderwijs. Zij is docent Nederlands, Engels en Ondernemersvaardigheden bij ROC Friese Poort. Hoe vindt zij het om als docent in het mbo te werken? En, wat vindt zij belangrijk aan een goede docent?

“Ik ging drie jaar geleden aan de slag in het mbo. Meteen ben ik begonnen aan een pdg-traject (pedagogisch didactisch getuigschrift). Ik moest mijn eigen weg vinden, wat ik kende het mbo niet, de beroepen niet en de doelgroep niet. Er is geen methode in het mbo. Je maakt het onderwijs zelf (met je collega’s). In het begin is dit heel intensief. Ik zocht mijn weg tussen het lesgeven door en kwam er al snel achter dat ik het belangrijk vind om aan te sluiten bij de beroepspraktijk: Nederlands in een kapsalon omvat gastvrijheid, klanten ontvangen, gesprekken starten en ook tijdig afronden. Nederlands in de techniek vraagt weer ander vocabulaire en ook de studenten zijn anders. Hier moet je als docent op in kunnen spelen.”
Relatie belangrijker dan vakinhoud?
“Ik heb het enorm getroffen met mijn begeleiding. Mijn teamleider maakte tijd voor me. Hierdoor was er ruimte voor (zelf)reflectie en wat afstand van de waan van de dag. Ik heb ervaren dat het opbouwen van een relatie met studenten even belangrijk is als de vakinhoud. Zonder relatie komt de uitleg niet over. Datzelfde geldt ook voor de relatie met het team. Ik heb best wat ideeën over inzet van ict en over een nieuwe didactische aanpak. Maar als ik als nieuweling dit ga rondvertellen zonder relatie met mijn collega’s kom ik niet ver. Het vraagt tijd om die relatie op te bouwen, zodat ik mijn ideeën en enthousiasme beter kan delen.”
Goede lessen
“Ik werk in het mbo, omdat ik vind dat mbo-studenten ook kwalitatief goede lessen verdienen! Werken in het mbo is voor mij: studenten iets leren en zelf ook elke dag iets van hen leren. Mijn studenten leren mij anders naar dingen kijken. Ik vind het belangrijk dat docenten zich daar bewust van zijn: ‘Wat heeft een student mij te geven?’. Ik hoop anderen te inspireren om ook op deze manier naar werken in het mbo te kijken.
Dag van de Leraar
5 oktober is het de internationale Dag van de Leraar (World Teachers’ Day). In aanloop naar deze dag, plaatst Dit is mbo wekelijks een aantal inspirerende portretten van jonge docenten in het mbo.


“Studenten leren mij anders naar dingen kijken”