donderdag 9 december 2021

Recept voor succes: alumni-beleid en vertrouwen in elkaar

Goed onderwijs op een mbo maak je als docent niet alleen, maar samen in een onderwijsteam. Een zelfsturend team zet de student centraal en luistert goed naar hun behoeften. Doordat het team een goede samenwerking is aangegaan met het bedrijfsleven, is er ook een soepele overgang naar de arbeidsmarkt.” Zo denken ze erover binnen het Team Orde & Veiligheid van het Nova College. Zij waren afgelopen schooljaar een van de genomineerden voor het Onderwijsteam van het Jaar, een wedstrijd van de BVMBO en de AOb.

Leestijd: 5 minuten

“Het begint allemaal met vertrouwen,” vinden vakdocenten Omar el Ouamari en William Plug van het onderwijsteam Orde & Veiligheid van het Nova College in Haarlem. De school startte rond 2010 met een nieuwe opleiding: Beveiliging (niveau 2). Als voormalig eigen baas in de beveiligingswereld was Omar er vanaf het begin bij betrokken. Hij zag de opleiding uitbreiden (een kleine twee jaar later kwam er ook Handhaving bij) en groeien. Momenteel inspireert zijn team dagelijks zo’n 200 studenten tot een diploma en investeert het veel tijd en energie in het eigen team.

Vertrouwen
William: “We zitten hier met 10 zeer verschillende collega’s. We hebben andere achtergronden en persoonlijkheden. Maar dat zien we hier als een meerwaarde. Je kunt op iedere slak zout leggen als iemand een goed idee heeft, óf je kunt een ander het vertrouwen geven. ‘Ga maar doen’. En het leuke is, als ik dat vertrouwen voel als ik een idee voorleg in ons team, ga ik juist harder werken. Ik zet nét dat stapje extra. En ik weet dat wat de anderen doen ook goed zit.”

“Daar ben ik het helemaal mee eens,” vult Omar aan. “We durven elkaar feedback te geven en we maken tijd voor evalueren. Waarom was iets wel of niet zo geslaagd?. Daar leren we allemaal van en dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. We zijn constant aan het innoveren.”Luisteren
De teamleden luisteren niet alleen naar elkaar. Ook (oud-) studenten spelen een belangrijke rol bij de kwaliteitsontwikkeling van het team. Bovenop de Nova College-brede studentenraad, heeft het team Orde & Veiligheid ook nog een eigen klankbordgroep van studenten, vertelt Omar. Zij richten zich helemaal op de kwaliteit van hun eigen onderwijs en komen met concrete voorstellen, plannen of vragen. “We kregen een aantal jaar geleden bijvoorbeeld het verzoek of de uniformen die we gebruiken niet anders konden. Studenten vonden het belangrijk dat de kleding niet alleen comfortabel was om in te werken, maar dat het hen ook een zekere uitstraling moest geven. Voor handhavers en beveiligers is dat een relevant iets. Ook als je nog in opleiding bent. Dat hebben we toen aangepast.”

William: “Een ander mooi voorbeeld is dat onze studenten opgeleid worden voor een beroep waarbij ook fysieke veel van je gevraagd kan worden. Op het Nova College hebben we al Nova Fit. Hierbij is er, schoolbreed, extra aandacht voor sport- en bewegingslessen in het lesaanbod. Maar onze studenten wilden nog meer ruimte hiervoor. Ook dit hebben we gerealiseerd.”

Alumni-beleid
Een derde succes- ingrediënt van het onderwijsteam is het alumni-beleid. Omar: “Daar zijn we al vroeg mee begonnen onder andere met het inzetten van social media. We vinden contact met voormalig studenten heel belangrijk. Zij verzorgen gastlessen, inspiratiesessie en we zetten ze in tijdens voorlichtingsactiviteiten aan toekomstige studenten. Deze mensen komen rechtstreeks uit de praktijk. Het is heel inspirerend om met iemand van de Marechaussee mee te kijken. Of om een dag te oefenen met de ME. Een aantal voormalig studenten zijn ook echt ambassadeur van de opleiding. Ze hangen hier op een grote foto aan de muur ter inspiratie.”

Uiteraard helpt die binding met oud-studenten ook bij de binding van de school met het bedrijfsleven. William: “Omdat we op veel plekken iemand kennen, halen we mooie klussen binnen. We hebben onlangs beveiligers geleverd voor een evenement van Techport in Beverwijk bijvoorbeeld, maar we stonden ook bij de Formule 1.”

Stages
Omar: “We hebben het luxeprobleem dat we altijd genoeg stageplaatsen kunnen bieden. Daar zijn we heel zuinig op en we steken er veel werk in. Zo kunnen we voor iedere student de juiste plek vinden. En de bedrijven zien ons daardoor graag komen. We leveren goede werknemers af. Eigenlijk houdt een student aan een stage altijd wel een contract over. Daar zijn we trots op.”

Omar: “Ons team doet er echt álles aan om een student te helpen naar een diploma. Ook bij eventuele tegenslag geven we niet op. Dan doen ze er maar iets langer over. Wij gaan niet voor die beveiliger met een diploma, maar voor een beveiliger met een streepje extra. En dat maakt dat het voor ons niet voelt als werk.”

Presentator Karim Amghar ging op bezoek bij de drie finalisten van Onderwijsteam van het Jaar. De verkiezing die jaarlijks georganiseerd wordt door de BVMBO en AOb. Het onderwijsteam van Nova College greep net mis aan de titel , maar kwam wel in de top 3.