maandag 5 oktober 2020

Door in gesprek te gaan leer je het meest

“Leren lesgeven is onder begeleiding vlieguren maken.” Daarom laat Raoul Anker de studenten van de lerarenopleiding die hij begeleidt zoveel mogelijk voor de klas staan.

Leestijd: 3 min.

Raoul Anker is docent Burgerschap en Duurzaamheid bij de opleiding Mode & Uiterlijke Verzorging. Daarnaast is hij stagebegeleider en opleidingscoördinator van de niveau 2- opleiding. ROC Mondriaan, waar Raoul werkt, is opleidingsschool voor studenten van de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam. Studenten van de lerarenopleiding die in het mbo willen stagelopen, kunnen dat doen bij ROC Mondriaan. “Ik neem de stagiaires aan en onderhoud de contacten met de lerarenopleiding. Ook zorg ik voor een goede match tussen de stagiaire en de begeleidende docent.”

Meekijken in de les
Zelf begeleidt Raoul ook studenten van de lerarenopleiding maatschappijleer of geschiedenis. Hoe kan ik hen op een goede manier mee laten draaien in mijn lessen, is de vraag die hij zichzelf stelt bij elk stagiair. “Meestal overleg ik na de week waarin een student heeft meegekeken welke les hij of zij wil geven. Dat vinden ze heel spannend, maar het geeft hen ook de vrijheid om op hun eigen manier de les te verzorgen en te kijken hoe dat werkt in plaats van mijn kunstjes na te doen.”

Zelf leren denken
Open staan voor andere meningen, zelf leren denken, eigen verantwoordelijkheid nemen en het gesprek aangaan, zijn belangrijke punten die Raoul meeneemt in zijn taak als opleidingscoördinator, maar ook in zijn rol als docent. “Als een onderwerp door de school zoemt zoals bijvoorbeeld corona of Black Lives Matter dan moet je daarover in gesprek gaan met de studenten. In een gesprek kun je een student een breder perspectief bieden waardoor hij zijn gedachten kan verbreden. De kunst is om daarbij niet je eigen mening op te leggen, maar goed te luisteren en open te blijven staan voor wat de ander zegt. Dat is voor mij de kern van goed docentschap.”

Dirk Megens, Leraar van het Jaar mbo 2019, interviewde Raoul Anker voor het YouTube-kanaal Dit is mbo over werken in het mbo. Hij vraagt collega’s waarom zij kozen voor het mbo. Kijk hier naar de andere video's.