donderdag 14 februari 2019

Brainstormen over onderwijs en een werkbezoek voor de minister

Hoe kan het docentschap aantrekkelijker worden gemaakt om het docententekort op te lossen? Welke invloed hebben kansen op de arbeidsmarkt op de studiekeuze van studenten? En waar moet de minister naar toe op werkbezoek om het mbo nog beter te leren kennen? Over deze en vele andere vragen discussieerden de ambassadeurs van Dit is mbo en de nationaal kampioenen van Skill Heroes op 12 februari op het ministerie van OCW. De minister van onderwijs had de studenten in november op het Ambassadeursgala uitgenodigd om over enkele thema’s mee te denken in een brainstorm. Daarnaast was er voor de studenten ruimte om enkele prikkelende vragen te stellen.

Bij binnenkomst verwelkomt Inge Vossenaar (directie mbo) in totaal 31 studenten. Ze neemt hen mee in haar dagelijkse werkzaamheden op het ministerie: “Samengevat mag ik mij met vrijwel alles bemoeien dat speelt in het mbo en de minister hierover adviseren. We maken hier beleid en jullie input is daarvoor enorm belangrijk. Wat zou je anders willen? Daar zijn we vandaag naar op zoek.”

Ambassadeursverkiezing en Skills Heroes
Aan de eerste tafel praten studenten over het thema kansen creëren en krijgen. Landelijke Ambassadeur mbo Desiree Hernandez: “Toen ik aan mijn opleiding begon, wilde ik in eerste instantie ‘gewoon’ mijn diploma halen. Pas toen docenten meer in mij gingen investeren, ben ik meer gaan doen en meldde ik mij aan voor de studentenraad. Ook heb ik meegedaan aan de Skills Heroes wedstrijden en natuurlijk de ambassadeursverkiezing van Dit mbo.”

Elvira Knooihuizen: “Goede informatie over bijvoorbeeld Skills Heroes wedstrijden of het mbo-ambassadeurschap vanuit school helpt studenten enorm. Die informatie is er nu soms te weinig. Je weet pas hoe gaaf het is als je meedoet aan de wedstrijden.”

EuroSkills-deelnemer Manon Sprenkeler: “Vooraf had ik geen idee wat de voorronde van de Skills Heroeswedstrijden inhielden, maar iedereen van onze klas deed eraan mee. Dankzij deze wedstrijden heb ik enorm veel kansen gekregen. Zo vormde zich een mooie extra uitdaging op school.”

Bezoek Tweede Kamer
Andere groepen studenten zijn met elkaar in gesprek over kansen op de arbeidsmarkt en het beeld dat zij vooraf hadden van het mbo. Hoe bepalend is dit voor de studiekeuze van een jongere? Aan de vierde tafel wordt flink gediscussieerd over de rol van burgerschap in het mbo. Hoe breng je dit dichterbij de jongeren? Is het voldoende om daarvoor een dag naar de Tweede Kamer te gaan of kan je beter naar de gemeenteraad gaan?

Ook het bestuur van JOB doet mee aan het gesprek. Voorzitter Timon van Engen: “Ik had een burgerschapsdocent die op allerlei plekken in de wereld is geweest en voor ieder thema – variërend van terrorisme, drugs en alcohol – een super goed verhaal had voorbereid. Zo’n werkwijze vonden we als klas inspirerend. Zoiets bereik je niet door opdrachten te maken uit een boek.”

Doutsen van Gosliga: “Wij gingen op school in gesprek met jongerenafdelingen van politieke partijen vlak voor de verkiezingen. Dat helpt enorm om studenten te enthousiasmeren.”

Voor de lunch kijkt de minister Ingrid van Engelshoven terug op de brainstorm: “Ik ben blij met de waardevolle feedback. Wat ik onder andere meeneem is dat vroeg kiezen voor veel jongeren een issue blijft. Het is zo moeilijk om al op je twaalfde een beeld van je toekomst te hebben. En dan is het nog de vraag of je kiest voor iets wat je leuk vindt of voor een opleiding waar vraag naar is op de arbeidsmarkt.”

Desiree vraagt de minister of ze ook vindt dat de termen laag- en hoogopgeleid niet toereikend zijn: “Ik kan mij heel goed voorstellen dat je niet door het leven wil als laagopgeleid,” antwoordt de minister. “De vraag is wat dan wel een goed woord is. Praktisch of theoretisch opgeleid past voor een tandarts ook niet.”

Tot slot mogen de ambassadeurs en Skills kampioenen een voorstel doen voor een werkbezoek van de minister. Er komen allerlei creatieve ideeën uit, variërend van een minister undercover klasbezoek, stage lopen tot een gang met vijf lokalen die een beeld geven van een normale studieweek. De middag wordt afgesloten met een rondleiding over het ministerie.


Brainstormen over onderwijs en een werkbezoek voor de minister