Vmbo sluit aan

VMBO sluit aan

Het mbo sluit aan op het vmbo. Hieronder vindt u per gevolgde leerweg de mogelijkheden in het mbo:

Theoretische leerweg (tl)

Als uw zoon of dochter deze leerweg op het vmbo doet, volgt hij of zij veel theorievakken. Hiermee bereidt hij of zij zich voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Doorstromen naar de havo is ook een mogelijkheid.

Gemengde leerweg (gl)

Als uw zoon of dochter deze leerweg op het vmbo volgt, krijgt hij of zij voornamelijk theorievakken, maar ook een stukje beroepsgericht programma. Hiermee bereidt hij of zij zich voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).

Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

Als uw zoon of dochter deze leerweg op het vmbo volgt, krijgt hij of zij theorievakken en een flink beroepsgericht programma. Hij of zij leert dus ook door praktisch bezig te zijn. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).

Basisberoepsgerichte leerweg (bb)

Als uw zoon of dochter de basisberoepsgerichte leerweg op het vmbo doet, krijgt hij of zij theorievakken en een flink beroepsgericht programma. Hij of zij is veel praktisch bezig en de theorie is iets gemakkelijker dan in de andere leerwegen. Deze leerweg bereidt voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2).

Geen vmbo-diploma

Als uw zoon of dochter geen vmbo-diploma heeft, kan hij of zij een entreeopleiding doen.
In het mbo zijn er opleidingen op vier verschillende niveaus.