donderdag 2 februari 2017

Uitblinkers brainstormen met minister

Wat kunnen scholen en bedrijven doen om talenten van mbo-studenten nog beter te ontwikkelen? Kent onze maatschappij het mbo wel goed genoeg? En, hoe kan het ministerie van OCW het mbo positiever in de spotlight te zetten? Dit zijn een paar vragen waarover Uitblinkers en Skills-kampioenen afgelopen woensdag met minister Bussemaker en haar beleidsadviseurs van het ministerie van OCW van gedachten hebben gewisseld.
 
25 enthousiaste mbo-studenten kregen een kijkje in de keuken van het ministerie van OCW en vertelden waarom juist zij ambassadeurs van het mbo zijn. De Landelijke Uitblinker Lisanne Fons trapte de bijeenkomst af met een persoonlijk verhaal over haar bijzondere loopbaan binnen het onderwijs. Zij schopte het namelijk van leerling in het speciaal onderwijs tot mbo 3-student Handhaver Toezicht & Veiligheid.

Daarna schoof minister Bussemaker aan voor een brainstorm. Zij ging met de studenten in gesprek over thema’s als loopbaanoriëntatie en –begeleiding en het imago van het mbo. Na afloop bedankte de minister hen voor de waardevolle ideeën. Ook riep ze de mbo-studenten op andere jongeren te inspireren met hun bijzondere verhalen over hun onderwijsloopbaan:

“Als jullie trots zijn op jezelf, breng je dit ook over op anderen.”

De dag werd afgesloten met een rondleiding voor de Uitblinkers en Skills-kampioenen door de Tweede Kamer. MBO Raad-voorzitter Ton Heerts nam de rol van gids op zich en liet de studenten de fractiekamer van de PvdA zien, stelde hen voor aan enkele Kamerleden en vertelde over zijn tijd als politicus.
Uitblinkers brainstormen met minister