dinsdag 28 augustus 2018

Koning opent mbo-jaar 2018-2019

Zijne Majesteit de Koning opende op maandag 27 augustus in Tilburg het mbo-jaar 2018-2019. Het is voor het eerst dat het nieuwe studiejaar van het mbo met een officiële bijeenkomst wordt ingeluid. De mbo-scholen, verenigd in de MBO Raad, starten hiermee een nieuwe traditie om voor iedereen zichtbaar te maken waar het mbo voor staat.


Video van Koning opent mbo-jaar 2018-2019

Noord-Brabant was dit jaar met ROC Tilburg namens alle mbo-scholen gastheer van de openingsbijeenkomst. Vanuit de regio en het hele land werden mbo-studenten, docenten en instructeurs, bestuurders, werkgevers en partners van het mbo uitgenodigd. Centraal in het openingsprogramma stond de drievoudige kwalificatie van het mbo: vakkennis, burgerschap en een leven lang ontwikkelen. Ook werden de 42 studenten voorgesteld, die als ambassadeurs deelnemen aan de verkiezing Landelijke ambassadeur mbo 2018. Er zijn 61 mbo-scholen in Nederland, die in totaal aan bijna 500.000 studenten lesgeven met het doel hen te kwalificeren voor de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en goed burgerschap. Ruim 40% van de beroepsbevolking heeft een mbo-diploma.