woensdag 14 februari 2018

Brainstormen met de minister van Onderwijs

Op dinsdag 13 februari discussieerden onze mbo-ambassadeurs, samen met WorldSkills NL-deelnemers, met de minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en haar beleidsmedewerkers van de directie mbo.

Op uitnodiging van de minister kwamen tijdens tafelgesprekken onderwerpen als gelijke kansen, LOB, burgerschap en aansluiting arbeidsmarkt aan bod. 

Voorafgaand aan het plenaire gesprek met de minister werd een quiz voorgelegd aan de studenten, om het ministerie van Onderwijs, Cultuur een Wetenschap beter te leren kennen.
Het gesprek ontwikkelde zich tot een positieve discussie waarin de studenten de minister hun ervaringen hebben meegegeven op het gebied van beroepenoriëntatie, stages en het serieus nemen van mbo-studenten. 
 

      

Dit is mbo organiseert in samenwerking met partnerorganisaties het hele studiejaar door activiteiten waarbij studenten hun stem kunnen laten horen. Deze activiteiten zijn te volgen via social media.