dinsdag 7 mei 2024

Onderwijsteam Verpleegkunde Albeda zet zich in voor studentenwelzijn

Over verpleegkunde bestaat soms, mede door de media, een romantisch beeld. In werkelijkheid krijg je naast de mooie momenten ook te maken met patiënten die pijn lijden, weinig zin in het leven hebben en zelfs overlijden. Dit kan studenten best rauw op het dak vallen. ‘Dat is nogal wat, voor een vaak pas 16-jarige’, weet Judith van Driel. Samen met teamcaptain Karen Metske is zij verbonden aan het weerbaarheidsprogramma, waarvoor haar onderwijsteam een van drie nominaties voor Onderwijsteam van het Jaar 2024 mocht ontvangen.

Binnen de veilige schoolsetting bereidt het weerbaarheidsprogramma studenten voor op die wereld in verpleeghuizen en ziekenhuizen. Judith: ‘We laten studenten bijvoorbeeld elkaar passeren op een smalle balk. Zo ervaren ze het ongemak van elkaar aanraken, en wat dat met hen doet. Dit is een oefening in vertrouwen. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere kwaliteiten, positieve gedachten en emoties, relaties, grenzen, zingeving en veerkracht.’

Flow
Het weerbaarheidsprogramma focust in het eerste jaar op mentaal en fysiek goed in je vel zitten. Het bestaat uit een afwisseling van fysieke-, mentale- en flowoefeningen tijdens sport en spel. Later ligt het zwaartepunt op zelfverdediging en omgaan met agressie. Alle lessen worden in een sportzaal gehouden. Dat werkt erg goed, stelt Judith: ‘Voor dit project gebruiken we “flow”, een van de aspecten van welbevinden. De studenten zitten dan volledig in een spel of activiteit. Daarna kunnen ze gemakkelijker verwoorden wat ze denken en voelen bij bepaalde onderwerpen.’

Kwetsbaar
Van de drie nominaties voor Onderwijsteam van het Jaar op het ‘Dit is mbo Ambassadeursgala’ in Apeldoorn komen er twee van Albeda. Geen toeval, denkt Judith. ‘Onze studenten, veelal afkomstig uit Rotterdam-Zuid, zijn extra kwetsbaar. Dat wisten we al, maar tijdens corona is dat nog meer gebleken. Als Albeda hebben we sindsdien nóg meer aandacht voor studentenwelzijn. De nominaties beschouw ik wel als een beloning voor onze inzet.’

Onderzoek
Verpleegkundestudenten zijn volgens Judith ook tevreden met het project. Qua effectmeting is het altijd lastig om precies te duiden waar het aan ligt, maar uit een door Erasmus Universiteit uitgevoerd onderzoek naar studentenwelzijn kwamen hoopvolle cijfers: ‘Iets hoger dan gemiddeld, terwijl verpleegkunde er normaliter juist onder zit.’

Onderwijsteam Verpleegkunde Albeda zet zich in voor studentenwelzijn