Jay Pothof

Jay pakt aan!


Support mij


Deel mijn verhaal

Interview met Jay

Welke opleiding volgt de ambassadeur?

Aankomend medewerker grondoptreden. Hij loopt stage bij de mariniers.

Waarom heeft de ambassadeur voor deze opleiding gekozen?

Hij heeft voor deze opleiding gekozen omdat het een uitdagende opleiding is en ook veel sportieve elementen in zich heeft. En natuurlijk ook omdat hij het belangrijk vindt om een beroepsdiploma en daarmee ook zijn startkwalificatie te behalen. Acteren (wat hij ook doet) vindt hij leuk, maar in zijn ogen zorgt een baan in “die wereld” niet voor een gegarandeerde toekomst op de arbeidsmarkt. En er zijn in zijn ogen meer dingen in het leven die belangrijk zijn.

Welke dromen heeft de ambassadeur voor de toekomst?

Jay wil gezond blijven en wil een fijn leven. Hij zou het fijn vinden om een positieve invloed uit te kunnen oefenen op zijn familie, vrienden en bekenden.
Hij gaat aan het einde van deze opleiding solliciteren bij Defensie in de hoop daar een mooie baan te krijgen. Uiteindelijk hoopt hij via zijn baan bij het Korps Mariniers door te stromen naar MARSOF.

Waarom is Jay de ambassadeur voor Zadkine?

Volgens zijn mentor heeft Jay alle ingrediënten in huis om Ambassadeur voor Zadkine te zijn; hij is een vrolijke, humoristische, nette, positief ingestelde, welbespraakte, communicatief sterke student, die zeker in staat is anderen te inspireren door zijn eigen verhaal, maar ook door zijn enthousiasme voor het volgen van de opleiding.
Jay woont door omstandigheden begeleid zelfstandig. Hij heeft het in het verleden thuis niet altijd makkelijk gehad, maar het gaat nu veel beter. Hij moet zelf zijn zaakjes regelen en dat gaat hem steeds beter af. Natuurlijk is hij wel eens te laat of vergeet hij wel eens iets mee te nemen, maar dat is het leerproces waar hij, net als veel leeftijdsgenoten in zit.
Vanaf zijn tiende is hij begonnen met acteren. Dit heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen, want in de afgelopen jaren heeft hij meegespeeld in verschillende series op de televisies, een rol gekregen in bekende reclames en heeft hij modellenwerk gedaan. Acteren vindt hij fijn om te doen, maar het is voor hem ook een manier om maatschappelijke problemen aan te kaarten. In de Zapp webserie "Flexe gasten" heeft hij onder andere een nerd moeten spelen die op school het doelwit was van allerlei pesterijen en vernederende acties. Voor vele jongeren een herkenbaar probleem.
Dat hij heel erg veelzijdig is, blijkt ook wel uit het feit dat hij een eigen single heeft uitgebracht en de titelsong heeft ingezongen voor een jeugdserie. Je zou verwachten dat Jay door dit alles ‘naast zijn schoenen’ zou gaan lopen, maar niets is minder waar. Hij is zeker trots op wat hij de afgelopen jaren heeft bereikt, maar is soms nog wel verbaasd als hij herkend wordt op straat.
De omgeving verwachtte van Jay dat hij zich wel verder wilde ontwikkelen op het gebied van performen. Toch heeft Jay besloten om zich op te geven bij de VeVa, een hele andere richting dan men van hem verwachtte.
Hij heeft het enorm naar zijn zin op de Veiligheidsacademie. Hij zit in een fijne klas, waar iedereen altijd voor elkaar klaar staat. Zeker na de werkweek in november jl. is er een nog hechtere band ontstaan in de klas. Mocht het in de klas een keer niet goed lopen, dan is hij vaak degene die er weer een positieve draai aan weet te geven of het gedrag en de houding van zijn klasgenoten kan bijsturen. Hij doet dit niet op een arrogante, betweterige manier, maar juist op een duidelijke weloverwogen manier en daarbij houdt hij rekening met de gevoelens van zijn klasgenoten. Hij heeft echt oog voor de mens. Zijn klasgenoten zien hem als voorbeeld en nemen heel veel van hem aan.
Aan het begin van het schooljaar kreeg zijn klas de opdracht om met een plan van aanpak te komen, omdat vrijwel de gehele klas een onvoldoende had gehaald voor een formatieve toets. De klas moest dit in een lokaal zonder tussenkomst van de mentor bespreken en met een plan van aanpak komen. Natuurlijk werd het in het begin een chaos. Op dat moment stond Jay op, wist de klas tot rust te brengen, bracht orde en structuur in de brei aan ideeën en wist het zo te sturen dat de klas uiteindelijk met een plan van aanpak is gekomen, waar ook iedereen zich in kon vinden. Zijn klasgenoten accepteerden dit alles van Jay, omdat zij weten dat hij in staat is om orde in de chaos te brengen.
Uiteraard vindt hij het sporten en de kennis die hij opdoet op het militaire vlak fijn om te doen, maar ook bij vakken als Nederlands, burgerschap, studieloopbaanbegeleiding en Life Skills is Jay niet bang om zijn mening te uiten. Hij vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van het dagelijkse nieuws en denkt daar ook vaak over na.
Hij heeft zich aan het begin van de opleiding meteen al opgegeven voor de studentenraad; hiermee hoopt hij mee te kunnen praten over het reilen en zeilen op school, maar ook een steentje bij te dragen aan de organisatie van leuke evenementen waar iedere student blij van wordt. Hij beseft maar al te goed dat een positieve schoolbeleving een stimulans is om de opleiding af te maken.
Tijdens de werkweek bleek maar weer dat Jay over een flinke doses humor beschikt. Daarbij kwam zijn acteertalent zeker van pas. Tijdens de bootcamp weet hij mensen te motiveren om door te gaan, maar hij schroomt ook niet om zijn klasgenoten feedback te geven als hij dat nodig vindt. Met de feedback die hij zelf heeft gekregen, probeert hij echt iets is te doen. Voor hem is feedback een cadeautje dat hem helpt een nog betere persoon te worden.
Tijdens de werkweek heeft zijn mentor gemerkt dat Jay heel erg begaan is met zijn klasgenoten. Bijvoorbeeld bij de vaak heftige en emotionele persoonlijke presentaties, waarbij de klasgenoten op elkaar mochten reageren en elkaar vragen mochten stellen, was Jay vaak degene die nog net even de juiste snaar wist te raken of troost kon bieden. Waar anderen vaak nog niet goed wisten wat ze moesten zeggen of hoe ze moesten reageren, lukte dat Jay wel.
Op de vraag of hij eventueel de Landelijke MBO Ambassadeur zou willen proberen te worden, antwoordde hij volmondig ‘ja’. Het volgen van een mbo-opleiding helpt een ieder volgens hem beroepsvaardigheden te ontwikkelen waarmee de kans op de arbeidsmarkt zal worden vergroot. En natuurlijk ziet hij ook deze rol als een kans om zichzelf verder te ontwikkelen; je komt alleen maar verder als je een actieve en nieuwsgierige leerhouding hebt en probeert je grenzen te verleggen. Hij hoopt dat hij hiermee nog meer studenten nieuwsgierig kan maken voor het mbo en in het bijzonder Zadkine.

Wat moet Nederland weten van de ambassadeur?

Nederland moet weten dat hij een ‘open’ persoon is die altijd op zoek is naar nieuwe uitdagingen. Hij vindt het dan ook een eer om ambassadeur van Zadkine te zijn!

School: Zadkine
Adres:
Benthemplein 15
3032 CC Rotterdam
Telefoon:
088-945 31 00
Website:Leerbedrijf: Defensie: Korps Mariniers (in Rotterdam, Stroe of Den Helder)