Liam Hazel

Liam pakt aan!

Wordt Liam van Scalda Landelijk Ambassadeur mbo 2023? Volg de razend spannende competitie via youtube.com/ditismbo.

Support mij

Liam Hazel

Deel mijn verhaalLiam Hazel

Print mijn poster

Download poster
Interview met Liam

Welke opleiding volgt de ambassadeur?

Ik volg Sport en Bewegen bij Scalda/CIOS Zuidwest-Nederland in Goes. Bij deze opleiding leer je onder andere lesgeven, trainingen verzorgen en evenementen organiseren.

Wat is haar/zijn motivatie om voor deze opleiding te kiezen?

In 2022 ben ik geslaagd voor mijn havo-diploma en ik wilde graag doorstuderen. Ik heb toen bewust voor Sport en Bewegen bij Scalda/CIOS Zuidwest-Nederland gekozen, omdat ik graag bezig wil zijn en juist op praktijk-gebied meer wil leren. Na deze opleiding, zou ik graag naar het hbo gaan om ook mijn theoretische kennis een boost te geven. Als ik uiteindelijk beide studies heb afgerond, ben ik zowel op praktijk als theoretisch gebied erg breed opgeleid en kan ik mensen helpen zich beter te voelen door behulp van sport.

Welke ervaringen heeft de ambassadeur al opgedaan in haar of zijn toekomstige beroep?

Ik heb mijn eerste stage net achter de rug bij mijn basketbalclub. In mijn vrije tijd (buiten mijn stages) heb ik een bijdrage geleverd aan het bedenken van een nieuw skatepark in mijn woonplaats Goes. Ik heb hierbij voornamelijk gesprekken met de gemeenteraad gehad en vergaderingen met de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Ik kijk nog enorm uit naar alle stages die ik nog mag gaan lopen - en hoop nog veel bedrijven en mensen te kunnen helpen tijdens deze stages, maar ook in mijn werk daarna.

Welke dromen of plannen heeft de ambassadeur voor haar/zijn toekomst?

Ik hoop in de toekomst afgestudeerd te zijn met niveau 4 van Sport en Bewegen bij Scalda/CIOS Zuidwest-Nederland. Tegen die tijd hoop ik ook een passende hbo-studie gevonden te hebben. Ik twijfel tussen hbo pabo - ALO, sportkunde of fysiotherapie. Als ik op het hbo afgestudeerd ben, zou ik graag een leuke baan willen waar ik iedere dag met veel plezier naartoe kan gaan. Ik zou het ook echt supertof vinden om op sportgebied nog veel te kunnen bereiken.

Hoe herkennen we de ambassadeur tijdens het programma Mbo’ers Pakken Aan?

Jullie kunnen mij herkennen aan het enthousiame en de positiviteit die ik uitstraal. Ik vind het leuk om tussen de mensen te zijn en kan altijd goed samenwerken. Tijdens het samenwerken vind ik het altijd geweldig als de personen waarmee ik samenwerk ook enthousiast zijn en ideeen inbrengen. Hierdoor behalen wij dan ook vaak het doel dat wij voor ogen hebben.

Waarom moet zij/hij Landelijk Ambassadeur mbo worden?

Ik zou graag mbo-ambassadeur willen worden omdat ik het mbo wat meer in de spotlight zou willen zetten. Vaak wordt het mbo gezien als "laag opgeleid" terwijl dit juist totaal niet het geval is. Praktijkberoepen zijn juist NIET te missen in onze samenleving. Dus laten we ervoor zorgen dat we de generatie van nu kunnen laten opgroeien met het idee dat het er niet toe doet of je een mbo, hbo of wo opleiding doet. We zijn allemaal studenten, en we moeten allemaal gewaardeerd worden.

Wat weet bijna niemand over haar/hem?

Iets wat veel mensen niet weten over mij is dat ik in het weekend in een discotheek werk. Hier ben ik lichttechnicus! Samen met de DJ bezorg ik het publiek een onvergetelijke avond. Veel mensen weten ook niet dat ik zelf ook muziek maak.

School: Scalda
Adres:
Postbus 102
4530 AC TERNEUZEN
Telefoon:
0115-641700
E-mail:
Website: