donderdag 12 september 2019

Weetjes over de Week van de Alfabetisering

Wist je dat in Nederland 2,5 miljoen volwassenen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? En dat daarom van 9 tot en met 15 september de Week van de Alfabetisering plaatsvindt? Ook mbo-scholen doen mee via diverse activiteiten. Hier vind je een paar voorbeelden!

Wist je ook dat:

  • laaggeletterdheid niet alleen betekent dat je moeite hebt met lezen en/of schrijven, maar dat ook rekenen en digitale vaardigheden daarbij horen.
  • 18% van de 15-jarigen laaggeletterd is (PISA, 2015). Het Deltion College voerde daarom vrij lezen in op de Entree-opleidingen. Minimaal tweemaal per week lezen studenten zelfstandig, gericht op het vergroten van hun leesplezier.
  • laaggeletterdheid een groot taboe is. Daarom organiseert Rijn IJssel een stand op weekmarkten in de regio Arnhem om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.
  • er taalcafés en taalhuizen zijn waar mensen hun taal- en rekenvaardigheid en digitale vaardigheden kunnen bijspijkeren. Mbo-scholen zijn betrokken bij de uitvoering en organisatie van de activiteiten, zoals ROC Ter AA in Helmond en omstreken en ROC Tilburg.
  • het belangrijk is om de omgeving van laaggeletterden te betrekken. Een op de tien kinderen loopt het risico om laaggeletterd te worden. Landstede MBO is mede-organisator van een Taalfestival, bedoeld voor basisschooldocenten en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en voorschoolse opvang, om hen bewust te maken van eventuele laagtaligheid bij ouders en het stimuleren van taalplezier bij kinderen.
  •  vanaf 2015 jaarlijks de TaalHeldenprijs wordt uitgereikt voor een taalcursist, een taalbegeleider en een bruggenbouwer die zich richt op een gezamenlijke aanpak om laaggeletterdheid tegen te gaan. José Brunselaar is Taalcursist TaalHeld 2018 en volgde les bij Leerpunt Maurik, waarbij ROC Rivor betrokken is.​
  • mbo-scholen betrokken kunnen zijn bij de inburgering. Zo organiseerde Albeda Startcollege, Taal & Inburgering in Spijkenisse samen met DigiTaalhuis Nissewaard een NT2 QUIZ op taalniveau A1-A2 voor inburgeraars van Vluchtelingenwerk Spijkenisse.Weetjes over de Week van de Alfabetisering