vrijdag 6 oktober 2017

Mooie samenwerking in de transportsector

Mbo-scholen werken veel samen met de regionale arbeidsmarkt. Dit is belangrijk om goede vakmensen op te leiden, voor nu én in de toekomst. In de komende maanden staat om de beurt een andere sector centraal. Deze maand: Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem. Bekijk het filmpje over Next Technician voor een mooi voorbeeld van aansluiting mbo-scholen op de arbeidsmarkt.