maandag 12 februari 2018

Aanmelden voor een mbo-opleiding? Voor 1 april!

De regels voor toelating in het mbo zijn veranderd, daardoor hebben studenten meer rechten om te mogen beginnen met hun opleiding naar keuze! De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) informeren aankomende studenten over de regels rondom toelatingsrecht en de 1 april aanmelddeadline. Wat is er allemaal anders? 

  • Meld je voor 1 april aan!
  • Als je je voor 1 april hebt aangemeld, dan heb je recht op een studiekeuzeadvies van de mbo-school. In dit advies vertelt de mbo-school of zij denken dat de gekozen opleiding bij jou past. Daarbij horen ze te kijken naar jouw achtergrond, motivatie en interesses. De instelling kan adviseren dat een andere opleiding misschien beter bij jou past. Het advies is niet bindend, het is bedoeld om jou te helpen met de goede opleidingskeuze.
  • Als student heb je recht om toegelaten te worden tot de mbo-opleiding van je keuze als je: 1) je op uiterlijk 1 april hebt aangemeld bij de mbo-opleiding. 2) de juiste vooropleiding hebt behaald voordat het mbo-schooljaar begint. 3) deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die opleiding.
  • Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen stellen. Denk aan een dansopleiding of een sportopleiding. Als je je voor dit soort opleidingen aanmeldt, moet je ook aan de extra eisen voldoen. Deze toelatingseisen staan op de websites van de opleidingen die extra eisen mogen stellen.
  • Als je aan de eisen voldoet, kan je soms toch worden geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. . De selectie moet dan objectief zijn (bijvoorbeeld door loting of op volgorde van aanmelding) en mag niet gebeuren op basis van cijfers of motivatie.
  • Elke student krijgt een Bindend studieadvies (BSA) na 9 maanden in het eerste jaar van de opleiding. Bij een 1-jarige opleiding krijg je een bindend studieadvies na 3 maanden. Tijdens een studievoortgangsgesprek bespreekt de school met jou hoe de opleiding bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding nodig is. Een bindend studieadvies kan positief of negatief zijn. Bij een positief advies mag je doorgaan met de opleiding. Bij een negatief advies moet je stoppen met de opleiding.
Vragen over de toelatingsregels of problemen met je aanmelding? Neem dan contact op met JOB. Je kunt bellen van ma t/m do op 030-7900915 of mailen naar info@jobmbo.nl.

Aanmelden voor een mbo-opleiding? Voor 1 april!