Jord Drontmann

Jord
pakt aan!

Wordt Jord, student commercieel technicus, van het Techniek College Rotterdam de ambassadeur van het mbo?
Volg de razend spannende competitie via YouTube.com/ditismbo

Support mij

Jord Drontmann

Deel mijn verhaalJord Drontmann

Print mijn poster

Download poster


Interview met Jord

Waarom is hij/zij geselecteerd als ambassadeur?

Jord heeft zijn plek wel gevonden op zijn mbo-opleiding commercieel technicus. Wel met het doel om na het mbo door te stromen naar het hbo en mogelijk uni. Hij heeft op meerdere scholen gezeten waar hij zowel mavo als vwo gedaan heeft. maar door privé omstandigheden is geëindigd op de mavo.
Hij vindt dat er soms bevooroordeeld naar het mbo gekeken wordt. Hij kan zich goed inleven in de doelgroep en hij wil in de toekomst iets voor mbo-studenten gaan betekenen met zijn stichting.

Welke speciale prestatie heeft hij/zij geleverd?

Motivatie en inzet op school zijn zeer positief. Ondanks zijn afwezigheid door ziekte heeft hij zijn eerste jaar "gewoon" gehaald. Voor zijn stage heeft hij een positieve beoordeling.
Jord is ook actief en betrokken buiten school met zijn stichting Diyalo foundation Netherlands hiervan is hij de Founder: Wij als DFN geloven in een wereld waarin iedereen de mogelijkheid heeft persoonlijke talenten maximaal te ontplooien en ambities te verwezenlijken. Vanuit dit geloof nemen wij Nederlandse jongeren mee naar Nepal om daar projecten te ondernemen op het gebied van onderwijs en faciliteiten daaromheen. Voorafgaand aan en tijdens de reis naar Nepal reiken wij deze jongeren tools aan waarmee zij hun talenten en ambities ontdekken, richting geven aan hun leven en dromen waar kunnen maken. De afronding van de reis is een proces van nazorg om een flexibele terugkeer naar de Nederlandse samenleving te waarborgen.

Wat vindt de ambassadeur zelf van zijn/haar nominatie?

Jord vindt het een hele eer dat hij gekozen is als ambassadeur van Techniek College Rotterdam. Hij wil zich graag inzetten om het mbo te promoten - het liefst doet hij dat voor heel Nederland. Hij denkt dat er in het mbo-systeem een heleboel veranderen moet worden. Om iedereen de kans te bieden op onderwijs dat bij hem of haar past en waarmee hij zijn of haar talenten en ambities mee kan na streven.

Wat zijn zijn/haar toekomstplannen?

Voor de toekomst wil Jord zeker doorleren en doorstromen naar het hbo. Daarnaast wil hij werkzaam zijn in technische sector als account manager en de resterende tijd investeren in zijn stichting Diyalo foundation Netherlands. Waarmee hij uiteindelijk wil bewerkstelligen dat alle studenten in Nederland de mogelijkheid krijgen een Project in buitenland doen om daarmee hun bewustwording te vergroten van de wereld om hun heen en het kunnen inzetten van hun talenten en ambities om andere mensen te helpen.

Waarom vindt de stagebegeleider de ambassadeur een uitblinker?

Jord heeft de afgelopen periode laten zien dat hij de potentie heeft om een goede verkoper te worden. Vanuit mijn perspectief als verkoper en stagebegeleider beschikt hij over de juiste competenties: luisteren, goede vragen stellen en doorvragen. Wanneer hij in de komende jaren meer praktijkervaring toevoegt zou ik hem als werkgever zeker aannemen.
Jord heeft ook actief om werk gevraagd. Het werk wat hij heeft uitgevoerd is goed en is niet bang om het gesprek aan te gaan over het doel van het werk. Jord vindt dat het wel zinvol moet zijn/iets moet bijdragen aan de organisatie waar hij voor werkt.
Jord is slim en pakt zaken snel op, ook wanneer deze complex zijn. Het gevaar hiervan is dat hij teveel tegelijk zou kunnen oppakken, waardoor de focus verspreid is. Jord is zich hier de afgelopen weken bewuster van geworden wat de weg geopend heeft om hierin te groeien.
Mijn advies is aan Jord is dan ook om zijn carrière te starten in een trainee functie waarbij hij goed wordt begeleid en binnen een groot kader (vrijheid met verantwoordelijkheid) kan uitgroeien tot een goede verkoper waarbij klanten graag zullen gaan kopen!

Wat vindt het leerbedrijf van de nominatie?

Zijn leerbedrijf ondersteunt zijn nominatie en hoopt dat hij hier veel mee kan bereiken.

School: Techniek College Rotterdam
Adres:
Drutenstraat 2
3087CC Rotterdam
Telefoon:
088 94 514 00
E-mail:
Leerbedrijf: VDLMPC